WISE

Naujos kartos vėdinimo sistema pagal poreikį WISE.

Pagrindinė vėdinimo sistemos idėja – vėdinti tiek kiek reikia, nei daugiau nei mažiau. Swegon WISE skirta optimaliam patalpų vėdinimui, šildymui ir vėsinimui. Energiją taupanti sistema, naudojama tiek naujose, tiek rekonstruojamose sistemose. WISE kintamo oro srauto sistema apima ne atskiras patalpas, o visą pastatą, kur oro kiekis kinta priklausomai nuo poreikio. WISE sistema efektyviausia patalpose kuriose žmonių skaičius nėra pastovus, o kintamas. Tai aktualu daugelyje biuro tipo pastatų, mokyklose. Swegon WISE suteikia galimybę reguliuoti oro srautus, oro kokybę, šildymo ir vėsinimo galią, balansą tarp oro tiekimo ir šalinimo. Oro srautas kiekvienoje patalpoje reguliuojamas aktyvių oro skirstytuvų pagalba, priklausomai nuo patalpoje esančių žmonių skaičiaus ir patalpos temperatūros. Aktyvūs skirstytuvai komplektuojami kartu su davikliais. Judesio daviklis iki nustatyto minimumo mažinantis oro kiekį ir temperatūrą kai žmonių laikinai nėra patalpoje. Temperatūros daviklis nuolat matuojantis kambario temperatūrą ir galintis reguliuoti radiatoriaus vožtuvą. LED skirstytuvo veikimo indikatorius, slėgio daviklis, apšvietimo valdymas.
WISE nėra priklausoma nuo slėgio.
Sistema pati susireguliuoja reikiamam oro srautui nepriklausomai nuo slėgio reikšmės vėdinimo sistemoje.
Efektyvus šaldymo naudojimas.
Kintamas oro srautas būtinas naudojant komfortinį vėsinimą. Kas ypač svarbu WISE sistemos eksploatacija yra ženkliai pigesnė nei sistemos su pastoviu oro srautu jei naudojamas vėsinimas. Turėdami galimybę keisti paduodamo oro kiekį, galime panaudoti lauko orą vėsinimui (free cooling,) kai jis yra kiek žemesnės temperatūros nei patalpos oras. CAV (pastovaus oro kiekio) sistemose tai padaryti sudėtinga.
Šildymas pagal poreikį.
Vėdinimas pagal poreikį optimizuoja energijos naudojimą sumažindamas išlaidas ir patalpų šildymui. Kartu su WISE vėdinimo sistema pagal poreikį, klientas gauna ir šildymo pagal poreikį sistemą vietoje pastovaus šildymo.
SWEGON WISE – kompleksinė sistema paruošta naudojimui.
Visi komponentai kalibruojami pagal pageidaujamas reikšmes gamykloje ir patiekiami paruošti montavimui ir komunikacijai. Sistema gali būti jungiama prie pastato valdymo sistemos (BMS). Elektros pajungimas vykdomas greitai sujungiamaisiais kabeliais kas leidžia išvengti klaidų ir pagreitina sistemos įdiegimą.
WISE sistemos elementai:

Tiekiamo ir šalinamo oro difuzoriai

ADAPT Sphere

ADAPT Colibry

ADAPT Free

ADAPT Exhaust

 

Sklendės

ADAPT Dc

CONTROL Ra

CONTROL Za

 

Davikliai

Elektroninis anglies dioksido (CO2) ir temperatūros daviklis

Švaraus oro kontrolė (CAC Clean Air Control)

Elektroninis slėgio daviklis

Judesio daviklis

 
Katalogai

WISE-sistemos technologija
Vėdinimas pagal poreikį apžvalga

Super WISE

SUPERWISE Router