Vandeninės klimato sistemos

Nėra drenažo, nėra ventiliatorių, nėra besisukančių dalių! Žemas triukšmo lygis. Mūsų vandens klimato sistemos reikalauja minimalios priežiūros. Šalia klasikinių šalčio sijų siūlome novatorišką sprendimą su perimetrine modulių sistema.
Vandeninės klimato sistemos – tai šildymas, vėsinimas ir vėdinimas vienu prietaisu.

 

Komfortiniai moduliai

Novatoriški ir apdovanojimais įvertinti komfortiniai moduliai vėsinimui, šildymui ir vėdinimui  sprendimas optimaliam patalpų klimatui palaikyti

 

Šalčio sijos

 Aktyvios ir pasyvios šalčio sijos su šildymo, vėsinimo ir vėdinimo funkcijomis

 

Perimetrinė sistema

Klimato palaikymo sistema įrengiama palei sienos perimetrą

Didelė galia reikalaujanti mažai erdvės

 

Valdymo įranga

Skaitmeninė valdymo sistema vandens klimato sistemoms

Pritaikymas
Naujuose ar rekonstruojamose pastatuose patalpų mikroklimato sistemoms aušinamoms bei šildomoms vandeniu (šildymas galimas ir elektrinis)